Friday, February 12, 2010

പാരമ്പര്യേതര ഊർജ സ്രോതസ്സുകളുടെ ഉപയോഗം

ആഗ്നേയയുടെ ഒരു
പോസ്റ്റിൽ
ശ്രീ ജഗദീശുമായുള്ള സംവാദം നീണ്ടു പോയതിനാൽ മറുപടി അവിടെ കമന്റ് ആയി ഇടാതെ ഇവിടെ ഇടുന്നു.

നെറ്റ് മീറ്ററിംഗ് എന്നത് നല്ല ഒരു ആശയമാണ്. ജഗദീശ് എഴുതിയതു പോലെ പല വിദേശ രാജ്യങ്ങളിലും ഇത് ഉപയോഗത്തിലുണ്ട്. എന്നാൽ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഉടനടി പ്രായോഗികമാണോ എന്ന് സംശയം ഉണ്ട്. ഈ സംവിധാനം നടപ്പിലാക്കാൻ കടമ്പകൾ ഏറെ ഉണ്ട്.
1. ആവശ്യമായ നിയമ നിർമാണം: ഒരോ സംസ്ഥാനത്തും ഉള്ള ഇലക്ട്രിക്കൽ റെഗുലേറ്ററി കമ്മീഷനാണ് ഈ സംവിധാനത്തിനാവശ്യമായ നിയമങ്ങളിൽ ഭേദഗതി വരുത്തേണ്ടത്. ഇൻഡ്യയിലെ ചില സംസ്ഥാനങ്ങളും കേന്ദ്ര സർക്കാരും ഈ രീതിയിൽ ചിന്തിച്ച് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്.
2. വൈദ്യുത വിതരണം നെറ്റ് മീറ്ററിംഗ് വഴിആക്കുമ്പോൾ വിതരണ ശൃംഘലയിൽ വരുത്തേണ്ട മാറ്റങ്ങൾ:
അ. ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ട ആവശ്യമായ ഭൌതിക ഉപകരണങ്ങൾ: “കൊടുക്കുന്നതും വാങ്ങുന്നതും“ കൃത്യമായി രേഖപ്പെടുത്താനുള്ള എനർജി മീറ്റർ ഇതിനാവശ്യമാണല്ലോ. നമ്മുടെ നാട്ടിൽ അത്തരം(ഇലക്ടോ മെക്കാനിക്കൽ) മീറ്ററുകളായിരുന്നു ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത്. കൃത്യതക്കുറവും, വിലക്കൂടുതലും, ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് കൃത്രിമം കാണിക്കാനുള്ള സാധ്യതയുമൊക്കെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഇത്തരം മീറ്ററുകൾക്ക് പകരം ഇലക്ട്രോണിക്ക് എനർജി മീറ്ററുകളാണിപ്പോൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ( ചിലയിടങ്ങളിൽ ഇപ്പോഴും പഴയ മീറ്റർ പ്രവർത്തിക്കുന്നുമുണ്ട്). ഇപ്പോൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന തരം ഇലക്ട്രോണിക്ക് എനർജി മീറ്ററുകൾക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നതും തിരിച്ച് കൊടുക്കുന്നതും തമ്മിൽ തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയില്ല. നെറ്റ് മീറ്ററിംഗിനാവശ്യമായ മീറ്റർ ആവശ്യമനുസരിച്ച് പുതുതായി ഡിസൈൻ ചെയ്യുകയോ, പുറമേ നിന്നു വരുത്തുകയോ വേണം.
ആ. ഏറ്റവും മോശമായ വൈദ്യുത വിതരണ ശൃംഘല (വോൾട്ടെജ് വ്യതിയാനങ്ങൾ, ലൂസ് കണക്ഷൻ, ട്രാൻസിയന്റ്സ്, ഹാർമ്മോണിക്സ് , തുടങ്ങിയ തകരാറുകൾ) യാണു നമ്മുടേത്. അത്തരം അവസ്ഥയിൽ ഉപഭോക്താക്കൾ വയ്ക്കേണ്ട എനർജി കൺ വെർഷൻ (ഇൻ വെർട്ടർ, സോളാർ പാനൽ തുടങ്ങിയവ)ഉപകരണങ്ങൾ എളുപ്പത്തിൽ കേടാവുകയും മെച്ചപ്പെട്ട പ്രവർത്തനം കിട്ടാതെ വരികയും ചെയ്യും. എനർജി ഗ്രിഡിൽ ബന്ധിപ്പിക്കാവുന്ന ഇൻ വെർട്ടറിന് വിലയും കൂടും. പല ഉപഭോക്താക്കളും, വൈദുതി ഉത്പാതിപ്പിച്ച് ലൈനിൽ കൊടുക്കുന്നതിനാൽ, ലൈനിൽ എപ്പോഴും വോൾട്ടേജ് ഉണ്ടാവും; അശ്രദ്ധ കാണിച്ചാൽ അപകടങ്ങൾക്കു
സാധ്യത കൂടും.
3. നെറ്റ് മീറ്ററിംഗ് സംവിധാനത്തിലും, കമ്പ്യൂട്ടർ പ്രവർത്തിപ്പിക്കാൻ യു പി എസ് ഇല്ലെങ്കിൽ ബുദ്ധിമുട്ടുവരും അപ്പോൾ സ്റ്റോറേജ് ബാറ്ററിയെ പൂർണമായും ഒഴിവാക്കാനാവില്ല.
4. ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥയിൽ, സാമ്പത്തിക നഷ്ടം വരുന്നഒരു കാര്യത്തിനും സാധാരണ ഉപഭോക്താക്കൾ തയ്യാറാവില്ല. അതിനാൽ നിയമം മൂലമേ ഇത് നടപ്പിലാക്കാൻ കഴിയൂ.
5. വൈദ്യുത ഉത്പാദനവും വിതരണവും സർക്കാരിൽ നിന്നും മാറി കമ്പനികളെ ഏല്പിച്ചാൽ ഇത് ഒരു പക്ഷെ പ്രായോഗികമായേക്ക്മെന്ന് തോന്നുന്നു.
6. ഇൻഡ്യയിൽ ഇപ്പോൾ തന്നെ സോളാർ പാനലുകൾ നിർമ്മിക്കുന്ന നിരവധി കമ്പനികൾ നിലവിലുണ്ട്.
ഇവിടുത്തെ ഉപയോഗത്തിനു പുറമേ സോളാർ പാനൽ കയറ്റുമതിയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സാങ്കേതിക മേന്മ ഇല്ല എങ്കിൽ
കയറ്റുമതി നടക്കില്ലല്ലോ. സർക്കാർ കമ്പനി യായ സെന്റ്രൽ ഇലക്റ്റ്രോണിക്സ് ലിമിറ്റഡ് (CEL) vവൻ തോതിൽ
സോളാർ പാനലുകൾ നിർമിക്കുന്നുണ്ട്.
7. ഇൻഡ്യയിൽ തന്നെ നിർമിക്കുന്ന സോളാർ പാനലുകൾ കിട്ടുമെന്നിരിക്കെ, റി ഫർബിഷ്ഡ് ആയ സോളാർ പാനൽ ഇറക്കുമതി ചെയ്യുനത് കൊണ്ട് ഉപഭോക്താവിനു ഗുണമൊന്നുമില്ല. ഞാൻ കണ്ടിട്ടുള്ള ഇറക്കുമതി ചെയ്ത പാനലുകളെല്ലാം, ഇൻഡ്യയിൽ നിർമിക്കുന്ന നല്ലയിനത്തോട് കിടനിൽക്കുന്നതോ അതിലും മുന്തിയതോ ആണ്.
8. ഫൂൾ പ്രൂഫ് ആയി ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് എന്നത് ഒരു സങ്കല്പം മാത്രമാണ്. പലപ്പോഴും പല ഒത്ത് തീർപ്പുകളും വേണ്ടി
വരും. അത്കൊണ്ട് പൊടി പിടിച്ചാൽ, തുടച്ച് നീക്കുക എന്ന ഒത്ത് തീർപ്പു ഉത്പാതകർ സ്വ്വികരിച്ചിരിക്കുന്നത്
എന്നു വേണം അനുമാനിക്കാൻ.
9. സോളാർ പാനൽ നിർമ്മിക്കുന്നതിനാവശ്യമായ സിലിക്കൺ വേഫറുകൾ നിർമ്മിക്കുന്ന ഫൌണ്ടറികൾ ലോകത്തിൽ തന്നെ വിരലിലെണ്ണാവുന്നവയേ ഉള്ളൂ. അത്കൊണ്ട് തന്നെ സകലമാന സെമികണ്ടക്റ്റർ വ്യവസായ ശാലകളും ഈ ഫൌണ്ടറികളെ ആശ്രയിക്കുന്നു. മോസർബെയർ അത്തരത്തിലുള്ള സംരംഭം ഇൻഡ്യയിലും തുടങ്ങി എന്ന് വായിച്ചതായി ഓർക്കുന്നു.

തീർച്ചയായും നമുക്ക് പാരമ്പര്യേതര ഊർജ്ജ സ്രോതസ്സുകൾ കണ്ടെത്തേണ്ടതുണ്ട്. എന്നാൽ പ്രായോഗിക സമീപനമാണിക്കാര്യത്തിൽ വേണ്ടത്. ഫോസ്സിൽ ഇന്ധനത്തെ പൂർണമായും ഒഴിവാക്കാനാവില്ലതന്നെ. അതുകോണ്ട് അവയുടെ ഉപയോഗം കുറച്ച്കൊണ്ട് വരികയും, ഓരൊ പ്രദേശത്തിനും അനുയോജ്യമായ ഊർജ്ജോത്പാദന രീതികൾ തെരെഞ്ഞെടുക്കുകയും വേണം. സോളാ‍ർ പാനലുകൾക്കുള്ളതുപോലുള്ള ന്യൂനതകൾ മറ്റ് സംവിധാനങ്ങൾക്കുമുണ്ട്. ഇക്കാര്യത്തിൽ വളരെ മൌലികമായ സമീപനത്തെക്കാൾ നല്ലത് പ്രായോഗിക തലത്തിലുള്ള ഒന്നു തന്നെ ആണ്.
സാങ്കേതിക കാര്യങ്ങളിൽ മാത്രം താല്പര്യമുള്ളതിനാൽ മറ്റ് വിഷയങ്ങളെപറ്റി അഭിപ്രായം എഴുതുന്നില്ല.

പക്ഷെ ഒന്നു സങ്കല്പിച്ചു നോക്കാം: സസ്യശ്യാമളമായ, ജൈവ വൈവിധ്യമുള്ള ഭൂമി, ജൈവ ആവാസ വ്യവസ്ഥയിൽ പ്രകൃതിക്ക് ഏറ്റവുമനുയോജ്യമായ മനുഷ്യ ജീവിതം. യാന്ത്രികോർജത്തിനും വൈദ്യുതിക്കും വേണ്ടി നമുക്ക് നാൽക്കാലികളെക്കൊണ്ട് ചക്ക് ആട്ടാം. ചാണകത്തിൽ നിന്നും, പാചക വാതകവും വളവും കിട്ടും. ധാരാളം ഓക്സിജൻ, ആരോഗ്യ ജീവിതം. മലിനീകരണം ഒട്ടുമില്ല. ദാരിദ്ര്യമില്ല.... അതല്ലേ ഏറ്റവും നല്ല ഊർജ സംരക്ഷണം.
ഓട്ടി.
പുനരുത്പാദിതോര്‍ജ്ജ ഗവേഷണം നടത്തുന്ന ശാസ്ത്രജ്ഞര്‍ക്ക് നോബല്‍ സമ്മാനം പോലും ലഭിക്കില്ല ....
നോബൽ സമ്മാനമെന്താ മോശമാണോ?